Gras zaaien met precisie

zondag 24 oktober 2021

terug naar overzicht

De laatste jaren zien we in het voorjaar steeds minder gunstige omstandigheden om te zaaien door droogte en hoge temperaturen. In het najaar worden de omstandigheden daarentegen juist beter: de bodem is op temperatuur na de zomer en de onkruiddruk is in het najaar ook minder hoog dan in het voorjaar. Onder deze ideale omstandigheden koos melkveehouder Silvain Kusters er dan ook voor om zijn bietenland in te zaaien met gras. Na de oogst van de suikerbieten was het perceel bewerkt met een cultivator, voorafgaand aan het zaaien nog een keer met de combinatie diepwoeler-rotorkopeg. Onze chauffeur Kevin ging vervolgens nauwkeurig te werk. Niet alleen de zaaibanen sloten naadloos aan vanwege het RTK-GPS-systeem op de tractor, ook het zaadmengsel werd tot op de gram afgewogen. De keuze was gevallen op 42,56 kilogram Havera 3 per hectare en 8,23 kg rode klaver per hectare. Havera 3 is het enige mengsel van Limagrain dat bestaat uit 100% tetraploïd Engels raaigras, een bewuste keuze voor een ras dat zeer snel en agressief kiemt en vestigt. Resultaat: de hoogste slagingskans maximale voederwaardeopbrengst. Silvain is één van de deelnemers aan de landelijke ruwvoertour van boerenbusiness, en heeft in een eerder interview al zijn heldere visie op ruwvoerteelt gegeven: "Voor Limagrain heb ik in de afgelopen jaren veel verschillende grasmengsels geprobeerd en zo veel ervaring en kennis opgedaan. De gewone BG-3 mengsels zijn dan ook niet meer van deze tijd, vind ik. De tetraploïd rassen zijn door de jaren heen zo sterk ontwikkeld, dat ik alleen maar tetra rassen wil of een combinatie waar tetra de overhand in heeft". Bewust en berekend boeren bij uitstek!

Met het mooie najaarsweer dat voor de komende dagen is voorspeld zal het perceel spoedig groen kleuren, en dan is het enkel nog wachten op het voorjaar wanneer er weer geoogst kan worden.