GMP / VKL

Wij zijn in bezit van onderstaande geldige certificaten. Alle genoemde certificaten worden door middel van jaarlijkse audits (zowel in- als extern) getoetst teneinde de systemen actueel te houden.

Deze documenten (PDF) kunt u downloaden voor uw eigen administratie:


Vanaf januari 2005 worden er zwaardere eisen gesteld aan loonwerk bij telers die over EurepGap of Voedselveiligheidscertificaten beschikken (o.a. door invloed van nieuwe Europese wetgeving; General Food Law). De teler moet namelijk ook kunnen aantonen dat het werk wat door derden op zijn bedrijf wordt gedaan op een voedselveilige wijze is verricht. Er zijn voor loonwerkers meerdere mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen, afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Naast het VKL-certificaat, welke voldoende is om aan bovenstaande regelgeving te voldoen, voldoen wij ook aan de beoordelingsrichtlijn voedselveiligheid GZP voor de primaire sector: