Zaaien

Ons agrarisch zaaiwerk is met name gericht op de veehouderij en akkerbouw, met onze moderne machines zaaien wij:

  • Suikerbieten
  • Voederbieten
  • Cichorei 
  • Maïs 
  • Granen
  • Gras

Daarnaast bieden wij onze diensten ook voor overige sectoren aan, bijvoorbeeld voor het inzaaien van bermen en dijken. 

Terug naar agrarisch loonwerk