Oogst

De oogst loopt van het vroege voorjaar tot het late najaar. Wij bieden diverse werkzaamheden aan, voor zowel veehouderij en akkerbouw:

  • Gras maaien/ harken
  • Silage persen / wikkelen (vierkante balen of ronde balen)
  • Graan dorsen 
  • Hooi/ stro persen
  • Suikerbieten rooien
  • Maïs dorsen

 Ook voor particulieren persen en wikkelen wij silage, of persen kleine hooibalen!

Terug naar agrarisch loonwerk