Bemesting

Een goede bemesting legt de juiste basis voor de volgende teelt. Om tot een goede afweging van de juiste bemesting te komen is het van belang om op de hoogte te zijn van de voedingstoestand van de bodem. Grondonderzoek en bodemanalyses kunnen daarbij helpen. Externe advisering in combinatie met nauwkeurig werken en een efficiënt gebruik van meststoffen zorgt voor maximaal resultaat, wij ondersteunen u graag bij: 

  • Stalmest verspreiden
  • Compost strooien
  • Kalk strooien 
  • Kunstmestgift

Terug naar agrarisch loonwerk